Salut l'Internet- Kwei pamikicikopitcikan - Kuei anite ka tapishimitishunanut - Hello the Internet - Ashkennon’nia Internet - Kway Internet